Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Muzizo?

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan
deze eisen.

Samen een oplossing zoeken

Het kan voorkomen dat u als cliënt van Muzizo een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn
voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt om vervolgens
samen tot een passende oplossing te kunnen komen. U kunt daarover met mij een afspraak
maken om er samen uit te komen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden,
of dit leidt niet tot het gewenste resultaat, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van
het NIBIG, de geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Geschilleninstantie

U kunt de klacht bij het NIBIG indienen via de website www.nibig.nl.
Zij zullen dan de klacht binnen één week in behandeling nemen. Er wordt door hen contact
met u opgenomen voor eventuele aanvullende informatie en het uitleggen van de werkwijze
van de klachtenbehandeling. Misschien kunnen we er toch nog samen uitkomen.
Lukt ook dit niet dan zal de klacht worden door gezet naar de onafhankelijke
klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze neemt de klacht in behandeling en zal u
begeleiden bij de afhandeling.