Muziektherapie

Muziektherapie Muzizo

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening waarbij via muzikale middelen aan verschillende doelen kan worden gewerkt. Deze doelen kunnen betrekking hebben op emotioneel, cognitief, sociaal of motorisch gebied.

 

  • Emotioneel:

emoties herkennen en leren uiten, het vergroten van zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, grenzen leren aanvoelen en aangeven.

 

  • Cognitief:

concentratieboog vergroten, leren structuur aan te brengen, leren om te gaan met veranderingen of met onverwachte situaties.

 

  • Sociaal:

sociale vaardigheden ontwikkelen, leiding geven of juist volgen, gericht zijn op de ander, omgaan met verantwoordelijkheid.

 

  • Motorisch:

het stimuleren van de fijne of grove motoriek.

 

Voor wie?

Muziektherapie wordt toegepast bij verschillende doelgroepen. Muzizo geeft individuele en groepsgerichte muziektherapie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme (ASS), ADHD of ADD, traumaklachten en/of een verstandelijke beperking. Muzizo richt zich daarnaast op gedragsproblemen, zoals agressief gedrag en sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst of een depressie.

Muzizo is gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme.

Wilt u weten of u of uw kind in aanmerking komt voor muziektherapie? Neem hier contact op.

 

Werkwijze

Muzizo vindt het belangrijk om de therapie zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en de wensen van uw kind. Wanneer de therapie ambulant is, zal in overleg met u een geschikte ruimte in huis worden gekozen waar de therapie kan plaatsvinden. Hieronder wordt beschreven hoe de aanmelding en de therapie in zijn werk gaan. In geval van een beschikking via de gemeente (JW/WMO) geldt een ander behandelprotocol dan hieronder beschreven.

 

Hulpvraag

Heeft u een hulpvraag voor u of uw kind en wilt u zich aanmelden, dan kunt u Muzizo mailen via info@muzizo.nl of bellen via tel. nr 06-21883593.

Intakegesprek

Bij een intakegesprek komt de therapeut bij u thuis langs voor een kennismakingsgesprek. Het intakegesprek kan ook plaatsvinden in de praktijk in Oldenzaal. In dit gesprek worden de behoeften en wensen van u en/of uw kind in kaart gebracht. De therapeut zal met u kortsluiten wat de precieze hulpvraag is. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

 

Observatie

Er volgt een observatieperiode van ongeveer zes weken. Eén keer per week zal er een observatiesessie plaatsvinden waarin wordt gekeken of muziektherapie geschikt is. Een sessie duurt 45 minuten. In de observatieperiode zullen zowel de hulpvraag als de doelen duidelijk worden waar in de behandeling aan kan worden gewerkt. Na de observatie ontvangt u een observatieverslag die we samen bespreken. Hieruit zal naar voren komen of muziektherapie geïndiceerd wordt en we de behandeling kunnen starten.

 

Behandeling

Wanneer er is besloten dat muziektherapie geïndiceerd is, zal er een behandelplan worden opgesteld waarin de doelen en de werkwijze naar voren komt. Het is afhankelijk van het proces hoe lang de muziektherapie kan duren. Doelen kunnen bijgesteld worden en worden regelmatig geëvalueerd.  In overleg met u worden er evaluatiedata vastgesteld. Een sessie duurt 45 minuten.

 

Afronding en evaluatie

De muziektherapie zal afgerond worden wanneer er geen hulpvragen meer zijn en de doelen zijn behaald. U ontvangt alle evaluatieverslagen van de muziektherapie.

 

Stichting Papageno

Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje hebben in 1997 de stichting Papageno opgericht. Hun doel is om kinderen met een vorm van autisme en hun gezinnen te ondersteunen. De stichting heeft een aantal projecten, waaronder muziektherapie. Jaap en Aaltje van Zweden zagen de positieve werking van muziektherapie bij hun zoon, die ook een vorm van autisme heeft. De stichting werkt samen met een aantal zelfstandig gevestigde muziektherapeuten, verspreid over het hele land. In de regio Twente vertegenwoordig ik de stichting met Muzizo. Meer informatie ->

 

Tarieven

Tarief muziektherapie

Het tarief per sessie is 75 euro. Voor de reiskosten worden extra kosten in rekening gebracht. Voor zowel het schrijven van een observatie- en/of evaluatieverslag als een evaluatiegesprek wordt 75 euro in rekening gebracht. Sinds 2016 is muziektherapie vrijgesteld van BTW. In geval van een beschikking via de gemeente (JW/WMO) geldt een ander tarief.

 

Vergoeding

Sommige zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie vanuit de aanvullende verzekering. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te bespreken wat er vergoed wordt.

Muzizo heeft daarnaast een contract met de volgende 12 Twentse gemeenten:
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Dit betekent dat Muzizo in al deze gemeenten zorg kan leveren (WMO en Jeugdwet) aan ieder die het nodig heeft en waar de gemeente een indicatie voor heeft afgegeven.

Om via uw gemeente in aanmerking te komen voor zorg van Muzizo, kunt u aan de WMO- of jeugdconsulent van uw gemeente aangeven dat u zorg wenst van Muzizo.