Ervaring

Middels de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie (muziek) heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

 

In 2003 ben ik begonnen met de opleiding ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In mijn stages heb ik met name ervaring opgedaan als begeleider met jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme. Omdat de doelgroep mij erg aansprak ben ik mij verder gaan verdiepen in deze doelgroep en ben ik naast deze studie blijven werken met mensen met een beperking. Tijdens mijn studie heb ik vaak muziek toegepast om met hen aan verschillende doelen te werken, zoals het versterken van het zelfvertrouwen, leren de leiding te durven nemen of juist te leren luisteren naar een ander.

 

Ik vond het toepassen van muziek een mooie en leuke manier om aan verschillende doelen te werken. Als kind luisterde ik altijd veel muziek, maakte ik muziek en merkte ik al op jonge leeftijd dat ik mijn emoties erin kwijt kon en er meer zelfvertrouwen van kreeg. Toen ik de opleiding  ‘Creatieve therapie (muziek)’ ontdekte, ben ik hier mee begonnen en heb ik mij verder ontwikkeld in het werken met kinderen en jongeren. Als muziekdocent heb ik stage gelopen op een school voor speciaal onderwijs en daarnaast heb ik als muziektherapeut gewerkt in een jeugdzorgplus-instelling met jongeren met gedragsproblemen.

 

Nadat ik mijn diploma in 2012 heb behaald, ben ik een half jaar aan de slag gegaan als muziektherapeut met ouderen met psychogeriatrische problemen. Ik heb op een locatie gewerkt in een verzorgingshuis en bij mensen thuis muziektherapie gegeven. Hierna heb ik als muziektherapeut binnen diverse instellingen in de forensische psychiatrie gewerkt. Momenteel ben ik alleen werkzaam binnen mijn eigen praktijk. In 2016 heb ik de opleiding tot autisme-deskundige afgerond. In 2017 heb ik de training Neurologische Muziektherapie gevolgd.