Wat is persoonlijke begeleiding?

Muzizo biedt allerlei vormen van persoonlijke begeleiding aan om uw sociale zelfredzaamheid te bevorderen.

Binnen persoonlijke begeleiding kan het  bijvoorbeeld gaan om:

  • praktische zaken zoals boodschappen doen, naar de winkel gaan.
  • het inplannen van uw dagelijkse bezigheden of huiswerk, leren structuur aan te brengen.
  • het aangaan en onderhouden van contacten met mensen uit uw omgeving.

Hierboven genoemde vormen zijn van praktische aard. Muzizo biedt ook begeleiding waarbij het doel is om vaardigheden op sociaal, emotioneel, gedragsmatig of cognitief gebied meer eigen te maken waardoor het functioneren in het dagelijks leven gemakkelijker wordt. Binnen deze vorm van hulpverlening wordt gebruik gemaakt van muziek en staat vooral het doen en ervaren centraal.

 

voor wie? ->