Persoonlijke begeleiding

Wat is persoonlijke begeleiding?

Muzizo biedt allerlei vormen van persoonlijke begeleiding aan om uw sociale zelfredzaamheid te bevorderen.

Binnen persoonlijke begeleiding kan het gaan om:

  • het ondernemen van hobby-activiteiten als naar de bioscoop gaan of een wandeling maken, maar ook van praktische zaken als boodschappen doen, naar de winkel gaan.
  • het inplannen van uw dagelijkse bezigheden of huiswerk
  • het aangaan en onderhouden van contacten met mensen uit uw omgeving
  • activiteiten ondernemen met uw kind om u en uw partner te ontlasten.

Hierboven genoemde vormen zijn van praktische aard. Muzizo biedt ook begeleiding waarbij het doel is om vaardigheden op sociaal, emotioneel of cognitief gebied meer eigen te maken waardoor het functioneren in het dagelijks leven gemakkelijker wordt. Binnen deze vorm van hulpverlening wordt veel gebruik gemaakt van muziek en staat vooral het doen en ervaren centraal.

 

Voor wie?

Muzizo geeft ambulante en individuele begeleiding aan jongeren en volwassenen. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden? Neem hier contact op.

Tarieven

Tarief persoonlijke begeleiding

Het tarief is afhankelijk van de vorm van begeleiding die u vraagt. Het kennismakingsgesprek is gratis. Voor de reiskosten worden 0,19 cent per kilometer gerekend. Het tarief is vrijgesteld van BTW.

Vergoeding

Persoonlijke begeleiding kan vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget.