Werkwijze

Muzizo vindt het belangrijk om de therapie zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en de wensen van uw kind. In overleg met u wordt een geschikte ruimte in huis gekozen waar de therapie kan plaatsvinden. Hieronder wordt beschreven hoe de aanmelding en de therapie in zijn werk gaan.

 

Hulpvraag

Heeft u een hulpvraag voor uw kind en wilt u zich aanmelden, dan kunt u Muzizo mailen via info@muzizo.nl of bellen via tel. nr 06-21883593.

 

Intakegesprek

Bij een intakegesprek komt de therapeut bij u thuis langs voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de behoeften en wensen van u en uw kind in kaart gebracht. De therapeut zal met u kortsluiten wat de precieze hulpvraag is en waar de therapie plaats zal vinden in huis. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

 

Observatie

Er volgt een observatieperiode van ongeveer zes weken. Eén keer per week zal er een observatiesessie plaatsvinden waarin wordt gekeken of muziektherapie geschikt is voor uw kind. Een sessie duurt 45 minuten. In de observatieperiode zullen zowel de hulpvraag als de doelen duidelijk worden waar in de behandeling aan kan worden gewerkt. Na de observatie ontvangt u een observatieverslag die we samen bespreken. Hieruit zal naar voren komen of muziektherapie geïndiceerd wordt en we de behandeling kunnen starten.

 

Behandeling

Wanneer er is besloten dat muziektherapie geïndiceerd is, zal er een behandelplan worden opgesteld waarin de doelen en de werkwijze naar voren komt. Het is afhankelijk van het proces hoe lang de muziektherapie kan duren. Doelen kunnen bijgesteld worden en worden regelmatig geëvalueerd.  In overleg met u worden er evaluatiedata vastgesteld. Een sessie duurt 45 minuten.

 

Afronding en evaluatie

De muziektherapie zal afgerond worden wanneer er geen hulpvragen meer zijn en de doelen zijn behaald. U ontvangt alle evaluatieverslagen van de muziektherapie.

 

tarieven ->