Wat is muziektherapie?

Muziektherapie Muzizo

Muziektherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening waarbij via muzikale middelen aan verschillende doelen kan worden gewerkt. Deze doelen kunnen betrekking hebben op emotioneel, cognitief, sociaal of motorisch gebied.

 

  • Emotioneel:

emoties herkennen en leren uiten, het vergroten van zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, je identiteit versterken, het verwerken van nare gebeurtenissen, rouwverwerking, grenzen leren aanvoelen en aangeven.

 

  • Cognitief:

concentratieboog vergroten, leren structuur aan te brengen, leren om te gaan met veranderingen of met onverwachte situaties.

 

  • Sociaal:

sociale vaardigheden ontwikkelen, leiding geven of juist volgen, leren afstemmen op de ander, omgaan met verantwoordelijkheid.

 

  • Motorisch:

het stimuleren van de fijne of grove motoriek.

 

voor wie? ->