Visie

De visie van Muzizo is om op een creatieve manier bij te dragen aan de persoonlijke groei van elk individu en hierbij vooral uit te gaan van de krachten, niet van de beperkingen.

 

Belangrijke waarden van Muzizo zijn:

 

Cliëntgericht

Muzizo werkt cliëntgericht. Iedereen wordt als uniek persoon gezien. In de hulpverlening staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal en zijn deze aspecten uitgangspunt van de muziektherapie of persoonlijke begeleiding. Er wordt niet gewerkt vanuit een vaststaande methodiek, maar er wordt afgestemd op de individuele cliënt.

 

Empowerment

Muzizo benadert de cliënt vanuit zijn of haar kracht. Waar liggen zijn/haar interesses en waar liggen zijn/haar (muzikale) mogelijkheden? Muzizo vindt het belangrijk deze te ontdekken om vervolgens hiermee aan de slag te gaan binnen verschillende werkvormen en/of werkwijzen.

 

Het betrekken van het gezin

Muzizo werkt ambulant en stimuleert het betrekken van het gezin (met name de ouders) bij de begeleiding of de therapie.  Het gezin wordt op de hoogte gesteld  van de voortgang van de begeleiding of therapie. Op deze manier kan hetgeen wat geleerd is, makkelijker vertaald worden naar het dagelijks leven.

 

Kennis

Muzizo vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen door het lezen van literatuurstudies, het volgen van workshops en naar studiedagen te gaan.

 

ervaring ->